Misją Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny jest zwiększanie liczby lat przeżytych w zdrowiu i dobrej formie przez Pacjentów, poprzez wdrożenie modelu opieki koordynowanej oraz działań edukacyjnych i profilaktycznych.

Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny w Łodzi rozpoczęło działalność w 2007 roku. Siedzibą Centrum stał się budynek, w którym od 1934 roku funkcjonował pierwszy w Polsce katolicki Szpital prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Rodziny z Bordeaux. Po wojnie mieścił się tutaj Szpital im. dr. Ludwika Pasteura. Obecnie na terenie Centrum Medycznego Szpital św. Rodziny funkcjonują poradnie podstawowej opieki zdrowotnej - dla dzieci i dorosłych, poradnia medycyny pracy, zakład rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji kardiologicznej oraz ponad 20 poradni specjalistycznych z nowoczesnym zapleczem diagnostycznym. Pacjenci mogą korzystać min. z usług pracowni rentgenowskiej, ultrasonograficznej, wykonać badania czynnościowe układu krążenia lub endoskopię przewodu pokarmowego. Wszystkie konsultacje odbywają się w jednym budynku, przystosowanym również dla pacjentów niepełnosprawnych, z dostępnym dla nich podjazdem i dwoma windami. Przychodnia posiada własny parking, dedykowany pacjentom odbywającym badania lekarskie. Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny systematycznie wprowadza innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu modelu opieki koordynowanej oraz promuje działania edukacyjne i profilaktyczne.